Kurs BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej

- 40%
163

98
- 30%
484

339
- 40%
165

99

Szkolenie okresowe BHP online dla:

Pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie w języku angielskim. Online OHS training for Employers and managers of employees


- 50%
190

95

Kurs:

PPOŻ i zasady ewakuacji

Kurs dla wszystkich grup zawodowych obejmujący zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

- 55%
218

98

Kurs:

Pierwszej pomocy przedmedycznej - wariant podstawowy

Dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką pierwszej pomocy

45

Kurs:

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia instruktażu

Zaufali Nam